Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poľovnícke združenie Lysec-Hôsec

PZ Lysec Hôsec

IČO: 36132314

Sídlo: Belá-Dulice , 038 11 Belá-Dulice

Dátum zápisu: 19.12.1996

Právna forma: Združenie

Odvetvie: Ostatné služby

SK NACE: Činnosti ostatných členských organizácií

Telefón: 043 / 423 91 69

Predseda združenia : Ing. Jozef ZAVARSKÝ 


 

Z histórie PZ Lysec Hôsec

Z podkladov a pamätí najstarších členov nášho poľovníckeho združenia vieme, že po roku 1948 – po znárodnení lesov vznikol poľovný revír, ktorý bol rozdelený na hornú časť, od Havranova nahor – túto obhospodarovali poľovníci zo Žiliny – a spodnú časť, od Havranova nadol v správe poľovníkov z Belej a z Martina, pod názvom „Urbárske poľovnícke spoločenstvo Belá“

Členstvo v ňom otvorili títo poľovníci: pán ROHOŇ – HATALE, KRCHMAN Ján, HAMZA Ján, HAMZA Jozef, SÝKORA, PAVLÍK Ján, doc. KUSTRA Teodor, GAJDOŠ, HROMÁDKA Jozef, BLAHO JozefVladimír SKUHRAV roku 1960 boli ešte prijatí BUĽOVSKÝ Bartolomej, BÚĽOVSKÝ MikulášJESENSKÝ Šimon. Spolu 14 členov.

Po odchode poľovníkov zo Žiliny a vystúpení poľovníkov z Belej a Martina, bola členská základňa doplnená novými poľovníkmi z Belej a z Martina.

Po prijatí nového zákona o poľovníctve sa začali zakladať poľovnícke združenia. V Belej sa utvoril jeden poľovný revír ako celok a tak v roku 1963 vzniklo naše "Poľovnícke združenie Lysec Belá".

Jeho základ tvorili poľovníci z Urbárskeho poľovníckeho spoločenstva Belá, novoprijatí členovia a traja členovia zo Žiliny, a to KOLOMAN Karol, KOLOMAN Ervín a Stanislav MRÁZIK. V tomto roku bol za člena prijatý aj neskorší dlhoročný predseda a nestor tohto združenia, pán Michal PLIEŠOVSKÝ.

Žiaľ o tejto časti histórie poľovníckeho združenia viac nevieme, nakoľko sa nezachovali žiadne písomnosti ani na okresnej úrovni. Predpokladá sa, že predsedom okresného výboru bol pplk. RAKÚS a tajomníkom pán HROMÁDKA. Až keď bol za predsedu okresného výboru ustanovený JUDr. MICHAELI a za tajomníka Karol CERJAN, ktorí sídlili u pekárne Štarke, opätovne začala byť vedená aj agenda.

V tejto dobe bol predsedom nášho poľovníckeho združenia Ján KUCHÁRIK st., tajomníkom František JESENSKÝ a hospodárom Jozef HAMZA, ktorých neskôr nahradili vo funkcii predsedu – Jozef ZÁHRADNÍK, tajomníka – Michal PLIEŠOVSKÝ, hospodárom zostal Jozef HAMZA a predsedom revíznej komisie bol zvolený František JESENSKÝ.

V roku 1974 sa predsedom združenia stal Ján KOBIDA, tajomníkom zostal Michal PLIEŠOVSKÝ a hospodárom Ján BALLO st. Zmena nastala aj vo vedení revíznej komisii, ktorej predsedal Ján KRCHMAN.

 K zmenám vo vedení došlo aj v roku 1978, keď za predsedu bol znovu zvolený Jozef ZÁHRADNÍK, tajomníkom zostal Michal PLIEŠOVSKÝ, hospodárom Ing. ĎURÍK a predsedom revíznej komisie Gejza REMENÍK. V tomto roku sa začalo aj s výstavbou poľovníckej chaty Rybô, ktorej stavba bola dokončená v roku 1981

Ďalšia zmena vo vedení poľovného združenia nastala až v roku 1989, keď za predsedu združenia bol zvolený Michal PLIEŠOVSKÝ, tajomníkom Jozef ZÁHRADNÍK a hospodárom Michal OLŠA.

V roku 1990 sa vzdal funkcie hospodára Jozef ZÁHRADNÍK, ktorého nahradil Dr. Jozef DUCHAJ

V tomto zložení pracoval výbor poľovníckeho združenia až do roku 2012, keď sa pre pokročilý vek po 23 rokoch funkcie predsedu vzdal Michal PLIEŠOVSKÝ a nahradil ho Ing. Jozef ZAVARSKÝ, ktorý je predsedom dodnes. Dr. Jozefa DUCHAJA po úmrtí vo funkcii tajomníka nahradil JUDr. Anton KOZÁRIK, ktorý je taktiež tajomníkom do súčasnosti. Rovnako zvolením Zdeněka HAMZU sa stabilizovala funkcia predsedu dozornej rady. Až do zvolenia Ing. Jaroslava ĎURÍKA veľa personálnych zmieb zaznamenala aj funkcia poľovného hospodára.

Počas viac ako 50 rokov trvania poľovníckeho združenia, malo jeho vedenie i členská základňa veľa úmornej práce s vysporiadaním sa s množstvom neľahkých ľudských, organizačných, administratívnych, či  materiálno-technických problémov od potykania sa s „metlou ľudstva“ - alkoholom, cez pytliactvo, nastavenia systému prerozdeľovania práce i prídelov, vybudovania kŕmnych zariadení a posedov až po neľahký boj o svoj vlastný poľovný revír.

Významným a prelomovým bol aj rok 2003, kedy z jedného poľovníckeho združenia Lysec Belá, vznikli dve poľovné skupiny. Impulzom k tejto zmene boli pretrvávajúce problémy s jedným mladým členom nášho PZ, ktorý bol pre vyšetrovanie pytliactva z členskej základne PZ vylúčený. Keďže vedel, že v poľovnom revíri Belá už nebude môcť ako poľovník pôsobiť, s využitím potomkov a súčasných vlastníkov takmer 1/3 výmery lesov v Belianskej doline po zosnulom barónovi JUŠTOVI, za využitia svojich vplyvných kontaktov, pokúsili sa spoločne o odtrhnutie tejto časti revíru. Výsledkom neľahkých rokovaní bolo prijatie kompromisu, kedy pri zachovaní jedného poľovného revíru Belá, vznikli dve poľovné skupiny : LysecHôsec. Rovnako došlo k premenovaniu PZ Lysec na nový názov "Poľovnícke združenie Lysec Hôsec Belá", pod ktorým pracuje dodnes.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka