Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

SAMOSPRÁVA OBCE

Obec Belá-Dulice je samostatný samosprávny územný celok SR združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty vykonávajúce činnosť na území obce. Je právnickou osobou, hospodári s vlastným majetkom a majetkovými právami.

Základnou právnou normou obce je štatút obce, všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia orgánov obce.

Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.

Orgánmi obce sú :

- obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce je v zmysle Zákona 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najvyšším výkonným orgánom obce a zároveň štatutárom.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Belá-Dulice  je deväť.

Orgánmi Obecného zastupiteľstva sú obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva, komisie OZ ako poradné iniciatívne a kontrolné orgány a kontrolór obce. V obci je zriadených päť komisií: Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu, cestovný ruch a životné prostredie, Komisia kultúry, vzdelávania, športu, sociálnych vecí, rodiny a mládeže, Komisia finančno-plánovacia komisia a pre správu verejného majetku, Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností, Komisia pre prijímanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce.

Do pôsobnosti obecného úradu patrí : Materská škola, Školská jedáleň. Obec je tiež zriaďovateľom plnoorganizovanej deväťročnej základnej školy.


 

Interné normatíva Obce Belá-Dulice

Štatút obce Belá-Dulice.pdf(1.2 MB)Štatút obce Belá-Dulice
Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf(26.4 kB)Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
Pracovný poriadok 2015.docx(38.8 kB)Pracovný poriadok 2015

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka